การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจักราช ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 และเเก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

อัพเดทเมื่อ : 11-09-2017 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology