โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง เทศบาลลตำบลจักราช       

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2017 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology